0894 480 701 scriptureunion@abv.bg

Scripture Union Bulgaria е част от международното движение Scripture Union.

То е възникнало през 1867 година в Англия. В момента има клонове в повече от 140 страни по целия свят. В България съществува от 1992 година.

Сдружението е регистрирано с решение 8181/99 на СГС със съгласие на Дирекция “Вероизповедания” при Министерски съвет на Република България.

Цел на състезанието – да изгради и насърчи младите хора между 12 и 18 години, да общуват ежедневно с Бога чрез четене на Библията и молитва, за да достигнат до лична вяра в нашият Господ Исус Христос, да израстнат във вярата и да станат посветени служители за Божието дело.

Български Християнски Студентски Съюз  е надденоминационно движение, което работи за разпространение на християнската вяра, с цел изграждане на посветени ученици на Исус Христос в академичния свят.

БХСС дължи своето съществуване на IFES.  Това е общност от студенти, служители и поддръжници, които имат една обща цел – да прославят Бога като активно споделят Евангелието сред студентите от всяка нация. В момента работят в над 150 страни.  

БХСС се стреми да предостави на всеки студент възможността да израсне в своята вяра, да придобие лидерски умения и да има активно отношение както към личното си развитие, така и към развитието на българското общество. Студентските групи на организацията са място, където всеки един студент е важен и може да разчита на приемане и близост. Тяхното предназначение е да насърчава и да помага на студентите да споделят своята вяра с колегите си.