0894 480 701 scriptureunion@abv.bg

 

Конспект

 • Петокнижие

  1. Сътворението на света и началото на човешката история (Битие 1-2). Библията за нашия свят. Бог като творец.

  2. Грехопадението и неговите последствия. Библията за произхода на доброто и злото. (Битие 3-11 гл).

  3. Животът на патриарсите и Божиите обещания (Битие 12-50 гл.)

  4. Изходът от Египет (Изход 1-15 гл.). Бог като изкупител.

  5. Синайският завет и Моисеевият закон. Божията святост. Правда и грях. Божият закон. Морален, Церемониален и Граждански закон. Вечност и преходност в закона. Десетте Божи заповеди. (Изход 19-24 гл; Левит 17-26 гл.).

 • История на Израел

  1. Завладяването на обещаната земя (Исус Навин, Съдии)

  2. Сътворението на света и началото на човешката история (Битие 1-2). Библията за нашия свят. Бог като творец.

  3. Постиженията и греховете на цар Соломон; разделянето на царството (3 Царе 1-11)

  4. Греховете на Израил и Юда и Божието наказание (3-4 Царе)

 • Пророци, псалми и литература на мъдростта

  1. Социалната критика на старозаветните пророци (Амос)

  2. Месиански пророчества (Исая 7-11, 40-55, 60-62 гл.)

  3. Устояването и гоненията на пророк Еремия (Еремия 1, 19-20, 26-29 гл)

  4. Обещанията и призивът на Мъдростта (Притчи 1-11 гл.)

  5. Страданията на невинните. Историята на Йов (Йов 1-5, 38-42 гл.)

 • Личността и делото на Исус Христос (Матей, Марк, Лука, Йоан)

  1. Зачатието и раждането на Исус

  2. Човешкият син и Божият син. Христовото смирение.

  3. Служението на Исус като Учител. Притчите, съветите, заповедите и пророчествата на Исус. Учениците и последователите на Исус.

  4. Служението на Исус като Цар. Чудесата, властта и управлението на Исус.

  5. Служението на Исус като Първосвещеник. Жертвата на Исус, примирението и изкуплението на кръста.

  6. Възкресението на Исус. Победата над смъртта.

  7. Прославеното тяло. Отдясно на Отца. Пребъдващ в нас. Идващ в слава.

 • Новият завет и възникването на Църквата

  1. Създаване на ранната църква. Проповедите на апостолите. Основни проблеми в развитието и растежа на Църквата. Служението на апостол Павел (Деяния на апостолите)

  2. Библията за нашия живот. (Новозаветните послания) Спасението- изкупени, простени, осиновени, осветени.

  3. Библията за нашия народ. (Новозаветните послания) Църквата. Братството в Христос. Пребъдването на Святия Дух.

  4. Библията за нашето бъдеще. (Откровение на ап. Йоан) Завръщането на Христос. Възкресението на мъртвите. Божият съд. Вечността с Бог.