0894 480 701 scriptureunion@abv.bg

Победителите в 11-тото Библейско състезание за тийнейджъри

 

Отбор “Верен”

Победителите в 5-тото Библейско състезание за студенти

 

 

Отбор Елей