0894 480 701 scriptureunion@abv.bg
 • Олег Константинов
 • Боряна Иванова
 • Елисавета Стоицева
 • Марина Горанова

 • 2021 – технически екип
  • Филип Велчев
  • Мирослав Илиев
  • Данаил Господинов
  • Тодор Тодоров
  • Митко Недялков
  • Йосиф Господинов
  • Ивайло Вълканов
  • Мартин Николчев
  • Благовест Фърцов
  • Павел Недялков
  • Иван Караиванов
  • Златин Петров
  • техническият екип на “Евангелска църква на Вяра – Пловдив”
 • 2021 – фотографи
  • Боряна Иванова
  • Калоян Спасов
  • Атанас Кайнаров
  • Данаил Николов

 • 2022 – технически екип
  • Георги Митев
  • Венцислав Митев
  • Мирослав Илиев
  • Благовест Фърцов
  • Димитър Георгиев
  • Петър Василев
 • 2022 – фотографи
  • Боряна Иванова
  • Калоян Спасов
  • Атанас Кайнаров