0894 480 701 scriptureunion@abv.bg

Конспект 

14-о Национално състезание за познаване и разбиране на Библията „В ръката Му имаше книга…” – 2025

Дадените заглавия на разделите служат само за обяснение на начина, по който са групирани книгите във всеки раздел. Заглавията НЕ са ограничение за подготовката на участниците! Например включваме цялото послание към Римляни, а не само частите, които говорят за “Оправдание чрез вяра по благодат”.

I Раздел (Начала)

 1. Битие
 2. Йоан
 3. *(71 глави)

II Раздел (Израил в Ханаан и царството на Саул)

 1. Исус Навин 1-11гл., 22-24гл.
 2. Съдии
 3. Рут
 4. 1 Царе
 5. *(70 глави)
 1. III Раздел (Страдание в Стария Завет) 

 1. Йов
 2. Псалми 6, 12, 13, 22, 31, 43, 44, 56, 60, 70, 77, 79, 80, 86, 88, 142, 143
 3. *(59 глави)

IV Раздел  (Посланията на апостол Павел)

 1. А. Христос и църквата
 2. Колосяни
 3. Ефесяни
 4. Б. Оправдание чрез вяра по благодат
 5. Галатяни
 6. Римляни
 7. В. Пастирски послания
 8. 1 Тимотей
 9. 2 Тимотей
 10. Тит
 11. Г. Живот в светлината на Христовото завръщане
 12. 1 Солунци
 13. 2 Солунци
 14. *(53 глави)

Библията, която ще се използва на състезанието, е на издателство Библейска Лига и е същата, която използвахме в 13-тото издание на състезанието. Текстът е идентичен с всяко издание на Лигата, а разположението по страници – с двете издания с едър шрифт (меки и твърди корици). Онлайн версията можете да намерите тук: 

https://www.bible.com/bg/bible/1724/GEN.1.%D0%91%D0%9B%D0%91