0894 480 701 scriptureunion@abv.bg

Конспект 

 12-о Национално състезание за познаване и разбиране на Библията

„В ръката Му имаше книга…” – 2023

I Раздел

 1. 1. Исус Навин
 2. 2. Съдии
 3. 3. Йеремия 1-25гл.
 4. 4. Евангелието от Йоан
 5. 5. 1, 2 и 3 Послание на Йоан

II Раздел

 1. 1. 1 и 2 Царе
 2. 2. Видение за възстановяване: Йезекиил 40-48 гл.
 3. 3. Матей
 4. 4. Яков
 1. III Раздел

 1. 1. 3 и 4 Царе
 2. 2. Месиански пророчества: Исая 7-11, 40-55, 60-62 гл.
 3. 3. Марк
 4. 4. Галатяни

IV Раздел

 1. 1. Ездра, Неемия
 2. 2. Агей, Захария
 3. 3. Лука
 4. 4. Деяния на апостолите

 

Библията, която ще се използва на състезанието е на издателство Библейско дружество. Същата Библия използвахме в 11-ото Библейско състезание. Абсолютно идентична е, с което и да е издание на Библейско дружество, както и с онлайн версията. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+1&version=BPB