0894 480 701 scriptureunion@abv.bg

Конспект 

 11-о Национално състезание за познаване и разбиране на Библията

„В ръката Му имаше книга…” – 2022

I Раздел  – Книги на началата и основополагане на вярата

  1. 1. Битие – Йоан 

    2. Ездра, Неемия – Римляни 

II Раздел – Книги на личностите и техните житейски истории

1. Изход – Матей

2. Естир, Йона, Осия и Рут – 1, 2 Тимотей + Тит и Филимон 

III Раздел –  Книги на действията и бъдещето

1. Числа – Марк

2. Данаил, Захария – Откровение на Йоан + 1, 2 Солунци

IV Раздел – Книги на събитията, старозаветните ритуали и принципи

1. Второзаконие – Лука

2. Левит – Евреи + Яков

Библията, която ще се използва на състезанието е на издателство Библейско дружество. Същата Библия използвахме в 10-ото Библейско състезание. Абсолютно идентична е, с което и да е издание на Библейско дружество, както и с онлайн версията. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+1&version=BPB