0894 480 701 scriptureunion@abv.bg

Конспект 

 10-то Национално състезание за познаване и разбиране на Библията

„В ръката Му имаше книга…” – 2020

 

I Раздел  – Стар завет Петокнижие. Божиите принципи за живот с Него и взаимоотношения между хората (Изход 1-34; Числа 5-6; 11-32; 35-36; Второзаконие 4-32)

  1. А. Моралният закон на Бог, изявен в повествованията – историите.Б. Добро и зло според Божия закон

    В. Морални принципи в социалните закони.

 

II Раздел – Стар завет – Пророци (Исая 1-35 и 40-66; Еремия)

          А. Послания на осъждение към Израил и към останалите народи

          Б. Послание на възстановяване за Израил и за народите

III Раздел –  Нов завет – Матей, Марк, Лука; Деяния на апостолите 12-28гл.

          А. Освобождаване на угнетените (духовно, физически, социално) в служението на Исус и на ранната църква.

          Б. Съпротивата на тъмнината.

IV Раздел – Нов завет – Деяния на апостолите 1-11; Римляни; Галатяни; 1 и 2 Коринтяни; Ефесяни; Колосяни; 1 и 2 Солунци

          А. Благодат и духовни дарове

          Б. Духовно преобразяване

          В. Плът и грях; дух и живот.

Библията, която ще се използва на състезанието е на издателство Библейско дружество. Същата Библия използвахме в 9-тото Библейско състезание. Абсолютно идентична е, с което и да е издание на Библейско дружество, както и с онлайн версията. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+1&version=BPB