0894 480 701 scriptureunion@abv.bg

Конспект 

13-о Национално състезание за познаване и разбиране на Библията „В ръката Му имаше книга…” – 2024

Дадените заглавия на разделите служат само за обяснение на начина, по който са групирани книгите във всеки раздел. Заглавията НЕ са ограничение за подготовката на участниците! Например, включваме цялото евангелие на Матей, не само онези откъси от Матей, в които се говори за “закон и отношение към закона в Библията”.

I Раздел (Закон и отношение към закона в Библията)

 1. Второзаконие
 2. Матей
 3. Псалми 19 и 119
 4. *(64 глави)

II Раздел (История на Божието царство)

 1. 2 Летописи
 2. Деяния на апостолите
 3. *(64 глави)
 1. III Раздел (Мъдрост, поезия и делото на Христос) 

 1. Еклисиаст
 2. Притчи 1-9гл.
 3. Плачът на Еремия
 4. (Асафови) Псалми 50, 73-83
 5. Ефесяни
 6. Евреи
 7. *(56 глави)

IV Раздел  (Божията корекция на избраните Му)

 1. Осия
 2. Амос
 3. Михей
 4. 1 и 2 Коринтяни
 5. 2 Петрово
 6. *(62 глави)

Библията, която ще се използва на състезанието е на издателство Библейска Лига. Текстът е идентичен с всяко издание на Лигата, а разположението по страници – с двете издания с едър шрифт (меки и твърди корици). Онлайн версията можете да намерите тук: 

https://www.bible.com/bg/bible/1724/GEN.1.%D0%91%D0%9B%D0%91