0894 480 701 scriptureunion@abv.bg

Конспект 

 9-тото Национално състезание за познаване и разбиране на Библията

„В ръката Му имаше книга…” – 2019

 

I Раздел

 1. Изход 20 – 40 глава
 2. Левит
 3. Числа
 4. Послание към Евреите

II Раздел

 1. I и II Царе
 2. III и IV Царе
 3. I и II Летописи
 4. Деяния на апостолите

III Раздел

 1. Псалми 73 – 83 псалми; 120 – 134 псалми
 2. Притчи
 3. Еклисиаст
 4. Откровение на Йоан

IV Раздел

 1. Исая 42 – 66 глава
 2. Захария, Малахия
 3. Евангелие от Лука
 4. Евангелие от Йоан