0894 480 701 scriptureunion@abv.bg

Мисия и цел

Мисия и целПравилникРегламентКонспектИнформация Юношеското състезание за познаване на Библията има за цел да изгради и насърчи младите хора да общуват ежедневно с Бога чрез четене на Библията и молитва, за да достигнат до лична вяра в нашия Господ Исус Христос, да...

Правилник

Мисия и целПравилникРегламентКонспектИнформация Вътрешни правила на Състезание за познаване и разбиране на Библията С цел осигуряване справедливото протичане на играта, както и съхраняването на добронамерената атмосфера, моля, имайте предвид следното: I. Публика...

Регламент

Мисия и целПравилникРегламентКонспектИнформация РЕГЛАМЕНТ   13-о Национално състезание за познаване и разбиране на Библията „В ръката Му имаше книга…” – 2024 Отбор: Отборите се състоят задължително от 4 човека на възраст...

Конспект

Мисия и целПравилникРегламентКонспектИнформация Конспект  14-о Национално състезание за познаване и разбиране на Библията „В ръката Му имаше книга…” – 2025 Дадените заглавия на разделите служат само за обяснение на начина, по който са...

Информация

Мисия и целПравилникРегламентКонспектИнформация За 14-а поредна година Скрипчър Юниън България организира тийнейджърско състезание за познаване и разбиране на Библията “В ръката Му имаше книга…”. Новият конспект за 14-ото състезание можете да видите...