0894 480 701 scriptureunion@abv.bg

Регламент

РегламентКонспектИнформация РЕГЛАМЕНТ   9-тото Национално състезание за познаване и разбиране на Библията „В ръката Му имаше книга…” – 2019 Първи кръг Идивидуална игра. Всеки участник отговаря на 10 въпроса от своя раздел. Всеки верен отговор носи по 1т....

Конспект

РегламентКонспектИнформация Конспект   10-то Национално състезание за познаване и разбиране на Библията „В ръката Му имаше книга…” – 2020   I Раздел  – Стар завет – Петокнижие. Божиите принципи за живот с Него и взаимоотношения между хората (Изход...

Информация

РегламентКонспектИнформация За 9 година Скрипчър Юниън България организира тийнейджърско състезание за познаване и разбиране на Библията “В ръката Му имаше книга…” Състезанието ще се проведе на 9 март 2019г. Място: гр.Стара Загора Регистрационна...