0894 480 701 scriptureunion@abv.bg

2021

2021201920182017201620152014201320122011 ВидеоРегламентКонспект   РЕГЛАМЕНТ -Тийн състезание 2021 1 Кръг Идивидуална игра. Всеки участник отговаря на 10 въпроса от своя раздел. Всеки верен отговор носи по 1т. Време – 15 сек. за всеки въпрос. Отговор на компютър....

2019

2021201920182017201620152014201320122011 ВидеоРегламентКонспект   РЕГЛАМЕНТ -Тийн състезание 2019 1 Кръг Идивидуална игра. Всеки участник отговаря на 10 въпроса от своя раздел. Всеки верен отговор носи по 1т. Време – 15 сек. за всеки въпрос. Отговор на компютър....

2018

2021201920182017201620152014201320122011 ВидеоРегламентКонспект   РЕГЛАМЕНТ -Тийн състезание 2018 1 Кръг Идивидуална игра. Всеки участник отговаря на 10 въпроса от своя раздел. Всеки верен отговор носи по 1т. Време – 15 сек. за всеки въпрос. Отговор на компютър....

2017

2021201920182017201620152014201320122011 ВидеоРегламентКонспект РЕГЛАМЕНТ -Тийн състезание 2017 Отбори: Всеки отбор се състои от 4 състезатели, всеки от които отговаря за един от четирите раздели в конспекта в индивидуалните игри. 1 Кръг Индивидуална игра. Играчите...

2016

2021201920182017201620152014201320122011 ВидеоРегламентКонспект Регламент 2016 г Отбори:Всеки отбор се състои от 4 състезатели, всеки от които отговаря за един от четирите раздели в конспекта в индивидуалните игри. 1 Кръг Индивидуална игра. Играчите отговарят на...

2015

2021201920182017201620152014201320122011 ВидеоКонспектРегламент Конспект – 2015г I. Персонажи в Петокнижието и Съдии 1. Ной (Битие 6-10) 2. Ревека (Битие 24-27) 3. Йосиф (Битие 37-50) 4. Аарон (Изход 4-34; Числа 12; 17-18; 20) 5. Девора (Съдии 4-5) 6. Гидеон и...