0894 480 701 scriptureunion@abv.bg

 

РЕГЛАМЕНТ -Тийн състезание 2021

1 Кръг

Идивидуална игра. Всеки участник отговаря на 10 въпроса от своя раздел. Всеки верен отговор носи по 1т. Време – 15 сек. за всеки въпрос. Отговор на компютър. Максимален брой точки 40.

2 кръг

Колективна игра. Играчите търсят пасажи от книгите, които са включени в конспекта. След като намерят пасажа, отбелязват чрез натискане на бутон на електронните устройства книгата, главата и стиха (напр.: „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден син, за да не погине никой, който вярва в Него, но да има вечен живот” – Еванг. Йоан 3:16). Търсят се десет пасажа. Всички текстове се оценяват с еднакъв брой точки – 2, за правилен отговор. Време за отговор 90 секунди. Максимален брой точки 20.

3 кръг

Колективна игра. Ще ви прочетем 20 въпроса с по два отговора. Ще имате 30 секунди като отбор да изберете своя отговор. Всеки правилен отговор ще ви носи по 2 точки, а за всеки грешен отговор ще ви се отнемат по 2 точки. Неотговорени въпроси ще костват 0 точки. Отговор на компютър. Максимален брой точки 40.

Всички отбори играят до трети кръг включително. Петте отбора с най-висок резултат ще продължат в четвърти кръг. При равенство след трети кръг, всички отбори с равен брой точки, до 5 място включително, продължават в четвърти кръг.

4 кръг

Колективна игра. Всички отбори класирали се на финала отговарят на едни и същи въпроси в рамките на 45 секунди, общо 10 на брой. Отборът стигнал до консенсус го записва на електронното устройство, след което трябва да натиснат бутон “Enter” на клавиатурата пред тях. След изтичане на времето всички отговори стават видими за публиката на екрана.

Съдийската колегия присъжда верен или грешен отговор.

Всеки правилен отговор се оценява с 4 точки. Максимален брой точки 40.

След завършване на четвърти кръг при равенство за 1 място победителят се определя с дузпи върху търсене на пасаж. По-бързият отбор печели победата, а другият отбор заема 2 място.

При равенство на 2, 3, 4, 5 място, съответното място се присъжда на отборите с равен брой точки. (Може да има повече от 1 отбор на 2, 3, 4 или 5 място).

Конспект – Тийн състезание 2021г.

I Раздел

Стар завет – Петокнижие. Божиите принципи за живот с Него и взаимоотношения между хората (Изход 1-34; Числа 5-6; 11-32; 35-36; Второзаконие 4-32)


A. Моралният закон на Бог, изявен в повествованията – историите.
Б. Добро и зло според Божия закон
В. Морални принципи в социалните закони.

II Раздел

Стар завет – Пророци (Исая 1-35 и 40-66; Еремия)


А. Послания на осъждение към Израил и към останалите народи
Б. Послание на възстановяване за Израил и за народите

III Раздел

Нов завет – Матей, Марк, Лука; Деяния на апостолите 12-28гл.


А. Освобождаване на угнетените (духовно, физически, социално) в служението на Исус и на ранната църква.
Б. Съпротивата на тъмнината.

IV Раздел

Нов завет – Деяния на апостолите 1-11; Римляни; Галатяни; 1 и 2 Коринтяни; Ефесяни; Колосяни; 1 и 2 Солунци


А. Благодат и духовни дарове
Б. Духовно преобразяване
В. Плът и грях; дух и живот.

Библията, която ще се използва на състезанието е на издателство Библейско дружество. Същата Библия използвахме в 9-тото Библейско състезание. Абсолютно идентична е, с което и да е издание на Библейско дружество, както и с онлайн версията.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+1&version=BPB