0894 480 701 scriptureunion@abv.bg

 

РЕГЛАМЕНТ -Тийн състезание 2018

1 Кръг

Идивидуална игра. Всеки участник отговаря на 10 въпроса от своя раздел. Всеки верен отговор носи по 1т. Време – 15 сек. за всеки въпрос. Отговор на компютър.

2 кръг

Прочита се текст от Новия завет, в който се съдържа цитат от Ст.Завет.  Открийте къде се намира цитирания текст в Ст.Завет.

Играта е колективна. Всеки правилен отговор носи по 3т. Разполагате с 120 сек. на пасаж. Общ брой пасажи – 8.

Отговор на хартия.

3 кръг

Търсят се стиховете, където са споменати посочените в конспекта личности, извън основния за тях текст.

Например: Цар Давид извън книгите на Царете и Летописите.

Ще се играят 5 произволно избрани от зададените в конспекта личности. Време – 200 сек. на личност.

Всеки открит стих с името на личността носи 1 т. Стиховете от една и съща глава се отделят с ” , ”  (запетая), а главите и книгите с”;” (точка и запетая). За изписването на книгите може да използвате всякакъв вид съкращения стига да обозначите номера на книгата, ако има повече от една с едно и също име. Отговор на хартия.

Например: Езд. 1:10 ; Мт. 5:13; 6:10; 20:8; I Йо. 3:16 ; Йо. 4:12, 15, 17 и тн.

4 кръг

Отворени въпроси, общо 7. Всеки отговор носи 4т. Време за отговор 45 секунди. Отговор на компютър.

Всички отбори играят до трети кръг включително.  При равенство след трети кръг, отборите с равен брой точки играят дузпи като търсят пасажи от книгите в целия конспект. Който пръв открие пасажа продължава напред.

Конспект – тийн състезание 2018г.

  Конспект за Първи и Четвърти кръг:

Първи кръг

Идивидуална игра. Всеки участник отговаря на 10 въпроса от своя раздел. Всеки верен отговор носи по 1т. Време 15 сек. за всеки въпрос. Отговор на компютър.

Четвърти кръг

Отворени въпроси, общо 7. Всеки отговор носи 4 т. Време за отговор 45 сек. Отговор на компютър.

Всички отбори играят до трети кръг включително.  При равенство след трети кръг, отборите с равен брой точки играят дузпи като търсят пасажи от книгите в целия конспект. Който пръв открие пасажа продължава напред.

Книги за подготовка:
 1. Сътворението и Божиите чудеса в книгите Битие, Изход и Числа.
 2. Божиите чудеса в Исус Навиев, Съдии и книгите на Царете
 3. Чудеса и знамения в служението на Исус Христос
 4. Свръхестественото в живота на Църквата – Деяния на апостолите, 1 и 2 Коринтяни, Яков, Галатяни, Евреи

 

Подготовка за Втори и Трети кръг

Втори кръг

Прочита се текст от Новия завет, в който се съдържа цитат от Ст.З.  Вашата задача е да откриете къде се намира цитирания текст в Ст.завет.

Играта е колективна. Всеки правилен отговор носи по 3 т. Разполагате с 120 сек. на пасаж. Общо брой пасажи 8. Отговор на хартия.

Подготовката ще се състои върху всички текстове в Новия завет, в които се цитира Стария завет.

Трети кръг

Търсят се стиховете, където са споменати посочените в конспекта личности, извън основния за тях текст.

Например: Цар Давид извън книгите на Царете и Летописите.

Ще се играят 5 личности произволно избрани от посочените петнадесет в конспекта.

Време – 200 сек. на личност. Всеки открит стих носи 1 т.

Отговор на хартия.

 1. Цар Соломон – без Царете и Летописите
 2. Адам – без Петокнижие
 3. Аарон – без Изход, Левит и Числа
 4. Исус Навиев – без кн. Исус Навиев
 5. Цар Кир – без Ездра
 6. Пророк Илия – без Царете и Марк
 7. Цар Езекия – без 4 Царе, 2 Летописи и пророк Исая 36, 37 и 38 глава
 8. Исаак – без Битие
 9. Пророк Еремия – без кн. Еремия
 10. Пророк Самуил – без 1 и 2 Царе
 11. Авраам – без Битие, eв. Йоан и Римляни
 12. Тимотей – без 1 и 2 Тимотей
 13. Тит – без кн. Тит
 14. Сила – без Деяния 17гл.
 15. Варнава – без Деяния 13 и 15гл.

На състезанието 2018 година ще използваме Библия от фондация”Библейска лига”. Можете да я разгледате на този линк – http://www.bibleleague.bg/shop/bible-medium-size-paperback/

Същата Библия бе използвана и миналата година.  Ако искате да я закупят за подготовка за Библейското състезание можете да се обадите на посочените по долу телефони. При поръчката трябва да обясните, че сте участници в състезанието, по този начин ще получите отстъпка. (тази уговорка е само за треньорите и участниците в Библейското състезание).

Телефони: 02 / 959 07 59 , Библейски лига-България,  ул. Егреците 9, София 1616