0894 480 701 scriptureunion@abv.bg

 

 

Конспект студентско състезание 2016г
I Раздел
Мисията на Бог като Съзидател в Стария завет

1. Бог и Неговото Творение. Природата в Божия план. (книга Битие)
1.1. Божието съвършено творение.
1.2. Промененото творение след грехопадението.
1.3. Божието обещание за изкупление . Жертви преди закона и завети.

2. Бог и Неговият народ. Израил в Божия план. (книги Изход, Левит, Числа, Второзаконие, Исус Навиев).
2.1. Чистота и нечистота. Планът за очистването на обещаната земя.
2.2. Наследството на Бог.  Разпределянето на обещаната земя.
2.3. Справедливостта на Бог. Законът на обещаната земя.

3. Бог и Неговото обещание. Верността на Бог в завета Му. (книги Съдии, Рут, III Царе, IV Царе).
3.1. Божията защита. Бог в подкрепа на народа Му.
3.2. Божието възстановяване.  Бог в закрила на верните Му.
3.3. Божието търпение. Бог в милостта Му към грешните.

II Раздел
Мисията на Бог сред  народите в Стария завет

1. Божието действие стред езичниците. Лица и събития.
1.1. В епохата на патриарсите.
1.2. В епохата на завладяването на Земята и съдиите.
1.3. В служението на пророците – кн. Йона, Данаил, Еремия

2. Божието дисциплиниране и съдби сред езичниците.
2.1. Божието благоволение към чужди владетели. Вавилонските и персийските царе в Божието провидение.
2.2. Божието изобличение и наказание към езическите народи и техните водачи – срещу Едом, Моав, Амон, Асирия, Вавилон, Египет, Тир и Сидон, филистимците; Етиопия (кн. Авдий, Захария, Еремия, Йоил, Наум, Софония, Исая)

3. Божият промисъл за езичниците. Лица и събития.
3.1. Личности, присъединили се към Божия народ – Йотор, Сепфора, Асенета, Раав, Рут, Нееман, гаваонците, вдовицата от Сарепта – 3 Царе 17:7, Яел – Съдии 4:17;
3.2. Божията грижа за бъдещето на езичниците. Заветът с Ной; Заветът с Авраам – Бит 12; Молитвата на Соломон; Пророчеството на Йоил, Второз. 10:17-20; Левит 19:33-34; Исая 56:1-8;

3.3. Божиите празници и чужденците- Пасха, Шатроразпъване, Петдесятница. Божиите заповеди за закрила на чужденците.

 III Раздел.
Мисията на Исус като Изкупител на творението и човека.

1. Мисията на Исус във видимите неща.
1.1. Властта  на Исус върху природата. Природни явления, физически закони, примери в поученията на Исус, взети от природата, разкриващи характера на Бог.
1.2. Властта на Исус върху човешкото тяло. Изцеления на тялото, освобождения на психически заболявания, възкресения.

2. Царството, проповядвано от Йоан Кръстител
2.1. Личността  на Йоан Кръстител. Лична история и характер.
2.2. Служението на Йоан Кръстител. Поучение и служение. Пророчествата за Йоан Кръстител в Стария завет.
2.3. Йоан Кръстител и Исус. Лична връзка и отношения. Думите на Исус и Йоан един за друг.

3. Царството на Бог в учението на Исус
3.1. Проповедите на Исус за Царството. Етика и характеристика на Царството.
3.2. Притчите на Исус за Царството. Примери и сравнения за Царството.

IV Раздел
Божията мисия за разпространение на Царството.

1. Проблеми при разбирането на Царството. Посланията на апостол Павел до Коринтяните, Галатяните, Солунците и 1-2 Тимотей.
1.1. Неморалност свързана с човешкото тяло.
1.2. Неморалност в социалните отношения.
1.3. Липсата на дисциплина и характер.

2. Култура на Царството. Посланията до Коринтяните, Галатяните и Филимон.
2.1. Възстановяване на провинените.
2.2. Ходенето по Дух.
2.3. Ценности на Царството.

3. Трудности в проповядването на Царството.
3.1. Опозиция срещу проповедта на апостолите в Ерусалим и Юдея.
3.2. Трудности в пътешествията на апостол Павел.
3.3. Мъченици за Царството.

4. Тържеството на Царството. Книга Откровение 19-22.

Регламент 2016г

Отбори.
Всеки отбор се състои от 4 състезатели, всеки от които отговаря за един от четирите раздели в конспекта в индивидуалните игри.

1 Кръг
Индивидуална игра. Играчите отговарят на въпроси от затворен тип, като отбелязват на предварително раздадените им бланки верният според тях отговор от раздела, за койтo са подготвени. Всички въпроси се оценяват с еднакъв брой точки.

Време за отговор 15 секунди.
Броят преминаващи във втори кръг отбори ще бъде определен след края на записването.
2 Кръг
Колективна игра. Играчите търсят пасажи в Библията от отговарящите на конспекта библейски текстове. След като намерят пасажа, записват в бланката следващия библейски стих. Всички въпроси се оценяват с еднакъв брой точки.

Време за отговор 120 секунди.
Броят преминаващи в трети  кръг отбори ще бъде определен след края на записването.
3 кръг
Колективна игра. Всеки от класиралите се за трети кръг отбори играе „дузпи“ срещу всеки. Въпросите са от отворен тип, с ясен и безспорен отговор.

Отборът стигнал до консенсус за отговорът го записва на компютърна клавиатура, свързана към таблетно устройство. 10 секунди след изпращането на отговора, другият отбор губи възмождността да изпрати своят отговор.
Време за изпращане на  отговор 60 секунди.
Броят преминаващи във финален кръг отбори ще бъде определен след края на записването.
4 кръг
Колективна игра. Всички отбори класирали се на финала отговарят на едни и същи въпроси в рамките на 45 секунди. Въпросите са от отворен тип, с ясен и безспорен отговор.

Отборът стигнал до консенсус за отговорът го записва на компютърна клавиатура, свързана към таблетно устройство. След изтичане на времето всички отговори стават видими за публиката на екрана .
Съдийската колегия присъжда верен или грешен отговор.

Броят въпроси за всеки кръг, броят присъждани точки за верен отговор, както и броят преминаващи в следващ кръг отбори ще бъде уточнен след записване на всички участници.