0894 480 701 scriptureunion@abv.bg
РЕГЛАМЕНТ -Тийн състезание 2017
Отбори: Всеки отбор се състои от 4 състезатели, всеки от които отговаря за един от четирите раздели в конспекта в индивидуалните игри.

1 Кръг

Индивидуална игра. Играчите отговарят на въпроси от затворен тип, по 15 от раздел, всеки играч отговаря за своя раздел. Всички въпроси се оценяват с еднакъв брой точки – 2 за верен отговор. Време за отговор 15 секунди.
Играе се на преносими електронни устройства (лаптопи или таблети), осигурени от участниците , по един за отбор. При необходимост и предварителна заявка, такъв ще осигурят организаторите.
Всички отбори преминават във Втори кръг.

2 Кръг

Колективна игра. Играчите търсят пасажи в Библията от отговарящите на конспекта библейски текстове. След като намерят пасажа, отбелязват чрез падащи менюта на електронните устройства  книгата, главата и следващия стиха. Търсят се седем пасажа от включените в Конспекта книги от Новия завет. Всички въпроси се оценяват с еднакъв брой точки – 3 за правилен отговор.
Време за отговор 120 секунди.
10 отбора преминават в Трети кръг.

3 кръг

Колективна игра. Всеки от класиралите се за трети кръг отбори играе „дузпи“ срещу всеки. Въпросите са от отворен тип, с ясен и безспорен отговор. Отборът стигнал до консенсус за отговорът го записва на електронното устройство или на лист хартия, след което трябва да натиснат бутон “Enter” на клавиатурата пред тях. 10 секунди след изпращането на отговора, другият отбор губи възможността да изпрати своят отговор. Правилният отговор се оценява с 4 точки.
Време за изпращане на отговор 60 секунди.
5 отбора преминават в Четвърти кръг.

4 кръг

Колективна игра. Всички отбори класирали се на финала отговарят на едни и същи въпроси в рамките на 45 секунди. Въпросите са от отворен тип, с ясен и безспорен отговор.
Отборът стигнал до консенсус за отговорът го записва на електронното устройство или на лист хартия, след което трябва да натиснат бутон “Enter” на клавиатурата пред тях. След изтичане на времето всички отговори стават видими за публиката на екрана.
Съдийската колегия присъжда верен или грешен отговор.
Ще отговарят на 10 въпроса. Всеки правилен отговор се оценява с 6 точки.
Победител е отборът събрал най-голям сбор точки в четирите кръга.

Конспект – тийн състезание 2017

1 Раздел – Стар Завет – Патриарси, Царе и Войни (кн. Битие, Исус Навин, Съдии, 1-4 Царе; 1 и 2 Летописи) – 9 книги

 • Авраам
 • Исаак
 • Яков
 • Йосиф
 • Исус Навин
 • Готониил
 • Варак
 • Гедеон
 • Авимелех
 • Ефтай
 • Самсон
 • Саул
 • Йонатан
 • Давид
 • Авесалом
 • Йоав
 • Соломон
 • Амрий
 • Ахаав
 • Ииуй
 • Ахаз
 • Езекия
 • Манасия
 • Йосия

 

2 Раздел – Нов Завет – Приемственост между заветите (Матей, Марко, Лука, Йоан)

 1. Изпълнени пророчества в живота и служението на Исус
 2. Поучения на Исус върху старозаветни текстове
 3. Поучения на Исус върху юдейските тълкувания, учения и традиции.

 

3 Раздел – Нов Завет – Църквата (Деяния на Апостолите; Галатяни; 1 и 2 Коринтяни, 1 и 2 Тимотей; 1 Петрово; Филипяни; Римляни; Колосяни, Евреи)

 1. Възникване на Църквата, основаване на църквите
 2. Гонения – на местни църкви и на хора
 3. Проблемни области с юдаизма

 

4 Раздел – Нов Завет – Последните времена (дни) и бъдещия век (Матей, Лука,1 Йоан; Юда; 2 Петрово; 1 и 2 Коринтяни; 1 и 2 Солунци; 1 и 2 Тимотей; Откровение)

 1. Описание на последното време
 2. Особености на Господния ден / деня Господен/ онзи ден
 3. Възкресение и съд

     На състезанието 2017 година ще използваме Библия от фондация”Библейска лига”. Можете да я разгледате на този линк – http://www.bibleleague.bg/shop/bible-medium-size-paperback/

     Същата Библия ползвахме през 2013 и 2014 година (3-тото и 4-тото състезание). За тези от вас, които я нямат и искат да я закупят за подготовка за Библейското състезание могат да се обадят на посочените по долу телефони. При поръчката трябва обяснят, че са участници в състезанието,по този начин ще получат отстъпка. (тази уговорка е само за треньорите и участниците в Библейското състезание).

Телефони: 02 / 959 07 59 , Библейски лига-България,  ул. Егреците 9, София 1616