0894 480 701 scriptureunion@abv.bg

Регламент 2016 г

Отбори:Всеки отбор се състои от 4 състезатели, всеки от които отговаря за един от четирите раздели в конспекта в индивидуалните игри.

1 Кръг

Индивидуална игра. Играчите отговарят на въпроси от затворен тип, като отбелязват на предварително раздадените им бланки верният според тях отговор от раздела, за койтo са подготвени. Всички въпроси се оценяват с еднакъв брой точки.
Време за отговор 15 секунди.
Броят преминаващи във втори кръг отбори ще бъде определен след края на записването.

2 Кръг

Колективна игра. Играчите търсят пасажи в Библията от отговарящите на конспекта библейски текстове. След като намерят пасажа, записват в бланката следващия библейски стих. Всички въпроси се оценяват с еднакъв брой точки.
Време за отговор 120 секунди.
Броят преминаващи в трети кръг отбори ще бъде определен след края на записването.

3 кръг

Колективна игра. Всеки от класиралите се за трети кръг отбори играе „дузпи“ срещу всеки. Въпросите са от отворен тип, с ясен и безспорен отговор. Отборът стигнал до консенсус за отговорът го записва на компютърна клавиатура, свързана към таблетно устройство или на лист хартия, след което трябва да натиснат бутон “Enter” на клавиатурата пред тях. 10 секунди след изпращането на отговора, другият отбор губи възмождността да изпрати своят отговор.
Време за изпращане на отговор 60 секунди.
Броят преминаващи във финален кръг отбори ще бъде определен след края на записването.

4 кръг

Колективна игра. Всички отбори класирали се на финала отговарят на едни и същи въпроси в рамките на 45 секунди. Въпросите са от отворен тип, с ясен и безспорен отговор.
Отборът стигнал до консенсус за отговорът го записва на компютърна клавиатура, свързана към таблетно устройство или на лист хартия, след което трябва да натиснат бутон “Enter” на клавиатурата пред тях. След изтичане на времето всички отговори стават видими за публиката на екрана.
Съдийската колегия присъжда верен или грешен отговор.
Броят въпроси за всеки кръг, броят присъждани точки за верен отговор, както и броят преминаващи в следващ кръг отбори ще бъде уточнен след записване на всички участници.

Конспект 2016 г.

1 Кръг

Индивидуална игра. Играчите отговарят на въпроси от затворен тип, като отбелязват на предварително раздадените им бланки верният според тях отговор от раздела, за койтo са подготвени. Всички въпроси се оценяват с еднакъв брой точки. Време за отговор 15 секунди. Броят преминаващи във втори кръг отбори ще бъде определен след края на записването.

2 Кръг

Колективна игра. Играчите търсят пасажи в Библията от отговарящите на конспекта библейски текстове. След като намерят пасажа, записват в бланката следващия библейски стих. Всички въпроси се оценяват с еднакъв брой точки. Време за отговор 120 секунди. Броят преминаващи в трети кръг отбори ще бъде определен след края на записването.

3 кръг

Колективна игра. Всеки от класиралите се за трети кръг отбори играе „дузпи“ срещу всеки. Въпросите са от отворен тип, с ясен и безспорен отговор. Отборът стигнал до консенсус за отговорът го записва на компютърна клавиатура, свързана към таблетно устройство или на лист хартия, след което трябва да натиснат бутон “Enter” на клавиатурата пред тях. 10 секунди след изпращането на отговора, другият отбор губи възмождността да изпрати своят отговор. Време за изпращане на отговор 60 секунди. Броят преминаващи във финален кръг отбори ще бъде определен след края на записването.

4 кръг

Колективна игра. Всички отбори класирали се на финала отговарят на едни и същи въпроси в рамките на 45 секунди. Въпросите са от отворен тип, с ясен и безспорен отговор. Отборът стигнал до консенсус за отговорът го записва на компютърна клавиатура, свързана към таблетно устройство или на лист хартия, след което трябва да натиснат бутон “Enter” на клавиатурата пред тях. След изтичане на времето всички отговори стават видими за публиката на екрана. Съдийската колегия присъжда верен или грешен отговор. Броят въпроси за всеки кръг, броят присъждани точки за верен отговор, както и броят преминаващи в следващ кръг отбори ще бъде уточнен след записване на всички участници.