0894 480 701 scriptureunion@abv.bg

Конспект – 2015г

I. Персонажи в Петокнижието и Съдии
1. Ной (Битие 6-10)
2. Ревека (Битие 24-27)
3. Йосиф (Битие 37-50)
4. Аарон (Изход 4-34; Числа 12; 17-18; 20)
5. Девора (Съдии 4-5)
6. Гидеон и синовете му (Съдии 6-9)
7. Самсон (Съдии 13-16)

II. Поетически книги
1. Любов и страдание
а) Йов – от патриаршеския период
б) Еклесиаст – от монархическия период
в) Песен на Песните – от монархическия период
2. Песни на възкачванията – теми и образи (Пс 120-137)
3. Бог, разкрит в хвалебствените псалми (Пс 138-150)
4. Мъдрост и безумие – езикът на притчите (Пр 1-9; 18-19)
5. Приложението на мъдростта – Пр 24

III. Пророческа литература
1. Агей – а) пренебрегването на приоритетите
б) обещанията на Бога
2. Захария – а) темата за Денят Господен
б) Божието царство
в) Видения – образи и теми
г) Темата за Месия (гл 10-11)
3. Малахия – а) темата за идещия Ден (Мал 3-4)
б) Въпроси към Бога – основни теми
в) Отговори на Бога – основни теми
4. Йоил – а) темата за Денят Господен
б) действия по време на криза
в) обещанието за изливането на Божия Дух – универсалност и пълнота

IV. Нов Завет
1. Евангелие според Йоан
а) Темата за Месия
– Пролог (1:1-18)
– Откриването на личността на Месия (1:9-6:24)
– Отношението, което се показва към Месия (6:25-8:29)
 убежденията на народа (6:25-6:40)
 убежденията на религиозните водачи (6:41-59)
 възгледи на учениците (6:60-7:1)
 сблъсък с традиционните схващания за Месия (7:2-8:29)
б) Събития (срещи)/Речи на Исус (9:1-12:50)
в) Уроци към учениците и молитви на Исус (13:1-17:26)
г) Страдание и възкресение на Месия
2. Посланията на ап. Йоан
а) Основни теми в Първо послание на ап. Йоан
– любов
– лъжеучители
– Антихрист
– Последно време
– грях
– Месия (Помазаникът, Христос)
б) Основни теми на Второ послание на ап. Йоан
– любов
– Антихрист и Месия
– истина
в) Основни теми и герои в Трето Йоаново – сравнение на темите с Второ Йоаново – любов, вярност, истина
3. Откровението на Йоан
а) Основни теми на Откровението на Йоан
– Христос (описания и метафори за Христос)
– Антихрист (описания и действия)
– окончателна победа над Сатана (гл 20:1-10)
– награда от Христос за църквите и за всички (Откр 1-3; 21-22)
4. Посланието на Яков
а) Темата за изпитанията и страданията (1:2-19а)
б) Темата за вярата, мъдростта и делата (включва и говоренето)
в) Темата за търпението
г) Темата за молитвата

Регламент Юношеско състезание 2015г
________________________________________
Отбор: Състои се ЗАДЪЛЖИТЕЛНО от 4 човека на възраст между 14 – 18 години (навършени) *Препоръчително, но НЕ задължително е, отборът да има треньор – човек над 18 години, който има дълбоко познание върху Библията и може да подготви възможно най-добре отбор.

I КРЪГ – ИНДИВИДУАЛЕН
Всеки отбор се състои от четирима състезатели.
Отборите отговарят на въпроси от затворен тип от четирите раздела на конспекта. Всеки състезател отговаря на въпрос от раздела, за който е определен от треньора на отбора.
Броят на въпросите са 7 за 2 точки и 7 за 4 точки.
Състезателите ще попълват бланка, която след края на този кръг ще бъде проверена от журито и във втори кръг ще преминат 2/3 от отборите с най-добър резултат.
II КРЪГ- ОТБОРЕН
Отборите в рамките на определено време търсят продължението на пасаж от Стария завет, от книгите, залегнали в конспекта, Раздели 2 и 3. Състезателите заедно търсят, свободно се консултират помежду си в рамките на отбора, както и разпределят по тяхно усмотрение помежду си работата по търсенето на пасажа.
Броят на пасажите е 7, с едно ниво на трудност. Всеки открит пасаж носи 4 точки на отбора.
Деветте отбора с най-добър резултат ще преминат в трети кръг.
Важно!!! – След края на втори кръг точките на отборите, които продължават в трети кръг се делят на две! Например, ако отбор „Х” до този момент е събрал 100 точки и продължи състезанието в трети кръг, точките му стават 50.
III КРЪГ – ВСЕКИ СРЕЩУ ВСЕКИ
В този кръг деветте отбора ще играят един срещу друг (всеки срещу всеки), по двойки, в рамките на кръга всеки отбор ще срещне всеки друг в директен двубой – в една дузпа – т.е. всеки отбор ще играе 8 дузпи общо – 3 точки на въпрос, 30 секунди за размисъл.
Точка ще се присъди на отборът който пръв даде знак, че е готов (чрез натискане на бутон) и даде правилен отговор. Ако отговорът е грешен не се присъждат точки, ако другият отбор знае отговора има право да отговори и да получи точки. Ако времето свърши и нито един от двата отбора не даде отговор точки също не се присъждат.
IV КРЪГ – ФИНАЛЕН
В четвърти кръг се състезават петте отбора с най-висок резултат, като постигнатия резултат се запазва.
Играта е отборна – състезателите свободно коментират възможния отговор, а решението се съобщава от капитана.
Всеки от отборите финалисти отговаря на 5 въпроса от отворен тип, с ясен и еднозначен отговор, като преди тегленето на всеки въпрос отборът взима решение относно степента на сложност на въпроса на който ще отговаря.
Възможните въпроси са разделени в различни групи по сложност и носят различен брой точки – 3,6,12 т. Отборите ще разполагат с 45 секунди за размисъл за всеки въпрос.