0894 480 701 scriptureunion@abv.bg

 

Регламент 2015г

Отбор: Състои се ЗАДЪЛЖИТЕЛНО от 4 студента (бакалавърска или магистърска степен, редовно, задочно или дистанционно обучение) на възраст между 19 – 29 години (навършени)

I КРЪГ – ИНДИВИДУАЛЕН

Всеки отбор се състои от четирима състезатели. Отборите отговарят на въпроси от затворен тип от четирите раздела на конспекта. Всеки състезател отговаря на въпрос от раздела, за който е определен. Броят на въпросите, както и дали ще бъдат зададени ще бъде посочен след като имаме точния брой на състезаващите се отбори. Въпросите ще са от едно ниво на трудност. Точния брой преминаващи отбори ще бъдат обявени след приключване на записването.

 

II КРЪГ- ОТБОРЕН

Кръгът е отборен. Отборите в рамките на определено време търсят продължението на пасаж от Новия завет, от книгите, залегнали в конспекта, Раздели 3 и 4. Състезателите заедно търсят, свободно се консултират помежду си в рамките на отбора, както и разпределят по тяхно усмотрение помежду си работата по търсенето на пасажа.
Броят на пасажите, както и дали ще бъдат разделени на различни нива на трудност ще бъде посочен след изтичане на срокът за записване.

Важно!!! – След края на втори кръг точките на отборите, които продължават в трети кръг се занулява!

 

III КРЪГ – БЛИЦ

Ще бъдат подготвени пликове, които ще съдържат по16 кратки еднозначни въпроса (отворени), които ще изискват кратък и еднозначен отговор. Въпросите ще бъдат по теми от целия конспект и всеки от тях ще носи по 2т.

Капитанът изтегля плик и го дава на водещия, който чете последователно въпросите. Отборът разполага с 2 мин. време, за да отговори на всички въпроси. На първият въпрос – първият състезател, на втория – втория състезател и т.н. Ако някой от състезателите се затрудни, не знае отговора или просто не се сеща в момента казва “пас” и водещия преминава към следващия въпрос и следващия състезател. Ако след последния въпрос на отбора му остава още време биха могли да се върнат отново към неотговорените въпроси (ако има такива).

 

IV КРЪГ – ФИНАЛЕН

В трети кръг се състезават трите/петте отбора с най-висок резултат, като постигнатия от трети кръг резултат се запазва.

Играта е отборна- състезателите свободно коментират възможния отговор, а решението се съобщава от капитана.

Всеки от отборите финалисти отговаря на 5 въпроса от отворен тип, но ясен и еднозначен отговор, като преди тегленето на всеки въпрос отборът взима решение относно степента на сложност на въпроса на който ще отговаря.

Възможните въпроси са разделени в различни групи по сложност и носят различен брой точки.
Нивата на сложност и броя точки, който носи всеки въпрос от съответното ниво, ще бъдат посочени след изтичане на срока за записване.

Конспект Студентско състезание 2015г

 • I. Изход и завладяване на Земята
 1. Законът на Израел
  • Морален закон. Правдата и характерът на Бога. Грехът и злото.
  • Церемониален закон. Празници, скиния, свещенство, жертви и приноси.
  • Граждански закон. Процесуални и казусни закони.
 2. Изходът от Египет
  • Историята на Мойсей. Детство, бягство от Египет и призоваване.
  • Божиите язвите над Египет
  • Пасха и Чертвеното море.
 3. Израел в пустинята
  • Предателства и отстъпление
  • Победи и чудеса
  • Местности, градове и планини
 4. Завладяване на Земята
  • Исус Навиев. Призоваване, характер и лидерство
  • Битки, победи и поражения
  • Герои и персонажи
  • Разпределяне на Земята
 • II. Израел в Земята
 1. Епохата на съдиите
  • Врагове и покорители
  • Герои и персонажи
  • Събития и битки
  • Специфика на епохата
 2. Установяване на Царството
  • Пророк Самуил. Служение, дарба и видение
  • Цар Саул. Призоваване, служение и провал
  • Призоваването на Давид. Служение в двора на цар Саул
  • Преследваният Давид. Кончина на цар Саул
 3. Величието на Израел
  • Възцаряване на цар Давид. Победа над Сауловия дом
  • Победи, могъщество и грехове на цар Давид. Божието обещание за Давидовия дом
  • Управление на цар Соломон
  • Ерусалим и Божият храм
 4. Разделяне и завладяване на Северното царство и Юда
  • Разделяне на Царството. Ровоам и еровоам
  • Северното царство. Династии, царе, битки и поражения
  • Юдовото царство. Периоди на отстъпление и възстановяване
  • Завладяване на Юда от Вавилонската империя
 • III. Животът на Исус и Ранната църква. Матей, Марко, Лука и Деяния на апостолите.
 1. Личността на Исус
  • Раждане и детство
  • Какво казва Исус за себе си
  • Взаимоотношения със семейство, ученици и приятели
  • Взимоотношения с опоненти и врагове.
 2. Животът на Исус
  • Служението на Исус
  • Поученията на Исус
  • Пророчествата на Исус
  • Чудесата на Исус
 3. Прославянето на Исус
  • Последната седмица на Исус
  • Залавяне, процес и смърт
  • Възкресение в слава
  • Срещи с Исус след възкресението. Последни поучения и обещания. Възнесението на Исус
 4. Ранната Църква
  • Денят на Петдесятница
  • Църквата в Ерусалим
  • Служението сред езичниците
  • Личности. Градове и места
 • IV. Посланията на Апостол Павел
 1. Личността на апостол Павел, разкрит а в посланията му
  • Произход и среда
  • Взаимоотношения с приятели, съработници, опоненти и врагове
  • Съдбата на апостол Павел
  • Начинът на живот на апостол Павел- навици, вкусове и стил
 2. Апостол Павел и благовестието
  • Апостол Павел за Исус Христос
  • Апостол Павел за благодатта и закона
  • Апостол Павел за Църквата и Израел
  • Апостол Павел за бъдещия век
 3. Апостол Павел за семейството, обществото и светът
  • Апостол Павел за управниците
  • Апостол Павел за робството и свободата
  • Апостол Павел за трудовата етика
  • Апостол Павел за съпружеството и родителството
 4. Характерни особености в посланията на апостол Павел
  • Позоваване на апостол Павел на поети и събития от Античния свят
  • Позоваване на апостол Павел на Стария завет
  • Поздрави и приветствия
  • Благословения, отправяни от апостол Павел