0894 480 701 scriptureunion@abv.bg

РЕГЛАМЕНТ -Тийн състезание 2018

1 Кръг

Идивидуална игра. Всеки участник отговаря на 10 въпроса от своя раздел. Всеки верен отговор носи по 1т. Време – 15 сек. за всеки въпрос. Отговор на компютър.

2 кръг

Прочита се текст от Новия завет, в който се съдържа цитат от Ст.Завет.  Открийте къде се намира цитирания текст в Ст.Завет.

Играта е колективна. Всеки правилен отговор носи по 3т. Разполагате с 120 сек. на пасаж. Общ брой пасажи – 8.

Отговор на хартия.

3 кръг

Търсят се стиховете, където са споменати посочените в конспекта личности, извън основния за тях текст.

Например: Цар Давид извън книгите на Царете и Летописите.

Ще се играят 5 произволно избрани от зададените в конспекта личности. Време – 200 сек. на личност.

Всеки открит стих с името на личността носи 1 т. Стиховете от една и съща глава се отделят с ” , ”  (запетая), а главите и книгите с”;” (точка и запетая). За изписването на книгите може да използвате всякакъв вид съкращения стига да обозначите номера на книгата, ако има повече от една с едно и също име. Отговор на хартия.

Например: Езд. 1:10 ; Мт. 5:13; 6:10; 20:8; I Йо. 3:16 ; Йо. 4:12, 15, 17 и тн.

4 кръг

Отворени въпроси, общо 7. Всеки отговор носи 4т. Време за отговор 45 секунди. Отговор на компютър.

Всички отбори играят до трети кръг включително.  При равенство след трети кръг, отборите с равен брой точки играят дузпи като търсят пасажи от книгите в целия конспект. Който пръв открие пасажа продължава напред.

 DSC_2468