0894 480 701 scriptureunion@abv.bg

Регламент

Отбор:   Състои се от 4 човека на възраст между 19 и 29 години (навършени), от които поне двама трябва да са студенти (бакалавърска, магистърска и докторска степен, редовно, задочно или дистанционно обучение). Отборът също така се задължава да намери един квестор, който ще дойде на студентското състезание и ще наглежда работата на друг отбор.

Играта се състои от пет кръга:

 • I-ви кръг
  Индивидуална игра. Всеки участник отговаря на 10 въпроса от своя раздел. Всеки верен отговор носи по 1 т. Време – 15 сек. за всеки въпрос. Отговор на компютър. Максимален брой точки 40.
   

 • II-ри кръг 
  Колективна игра. Играчите търсят пасажи от книгите, които са включени в конспекта. След като намерят пасажа, отбелязват чрез натискане на бутон на електронните устройства книгата, главата и стиха (напр.: „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден син, за да не погине никой, който вярва в Него, но да има вечен живот” – Йоан 3:16). Търсят се десет пасажа. Всички текстове се оценяват с еднакъв брой точки – 2 за правилен отговор. Време за отговор 60 секунди. Максимален брой точки 20.
   

 • III-ти кръг
  Колективна игра. Ще прочетем 25 въпроса с по два отговора. Играчите ще имат 20 секунди като отбор да изберат своя отговор. Всеки правилен отговор ще носи по 2 точки, а за всеки грешен отговор ще се отнемат по 2 точки. Неотговорени въпроси ще бъдат 0 точки. Отговор на компютър. Максимален брой точки 50.

 

Всички отбори играят до трети кръг включително. Петте отбора с най-висок резултат ще продължат в четвърти кръг. (При равенство след трети кръг ще има дузпи върху търсене на пасаж, за да се определи кой отбор продължава. По-бързият отбор печели победата.) След трети кръг петте отбора започват с 0 точки.

 

 • IV-ти кръг
  Колективна игра. Играчите отговаря на 10 трудни затворени въпроса, където може да има повече от един верен отговор. За всеки правилен отговор отборът получава 1 точка, но ако изберат всички верни отговори, получават 5 точки. Ако изберат грешен отговор (дори и да са отговорили вярно за някоя от другите възможности), получават 0 точки. Има 30 секунди за отговор. Максималния брой точки са 50.

  Пример: В коя книга се споменава служението на Йоан Кръстител:
  А. Матей   Б. Йоан   В. Деяния   Г. Галатяни
  Ако изберат: Само А – 1 т.  Само Б – 1 т. Само В. – 1 т. / А + Б – 2 т.   А + В – 2 т.   Б + В – 2 т. /
  А + Б + В – 5 т. / Ако изберат Г (дори с другите верни отговори) – 0 т
   

 • V-ти кръг
  Колективна игра. Всички отбори, класирали се на финала, отговарят на едни и същи въпроси в рамките на 45 секунди, общо 10 на брой. Отборът, стигнал до консенсус, го записва на електронното устройство, след което трябва да натиснат бутон “Enter” на клавиатурата пред тях. След изтичане на времето всички отговори стават видими за публиката на екрана. Съдийската колегия присъжда верен или грешен отговор. Всеки правилен отговор се оценява с 5 точки. Максимален брой точки 50.

 

След завършване на пети кръг при равенство победителят се определя с дузпи върху търсене на пасаж. По-бързият отбор печели победата.