0894 480 701 scriptureunion@abv.bg

Правилник за поведението на състезатели, треньори и публика по време на Състезание за разбиране и познаване на Библията

С цел осигуряване справедливото протичане на играта, както и съхраняването на
добронамерената атмосфера, моля, имайте предвид следното:

I. Публика
1. Публиката не комуникира със съдийската колегия. Единствените, упълномощени да
комуникират със съдийската колегия по апелации и възражения, са треньорите и капитаните на
отборите.
2. Публиката не комуникира с отборите по време на непосредствената игра и пази пълна тишина.
3. Публиката не проявява негативно отношение към отборите, които не подкрепя.
Организаторите и съдийската колегия могат да отстранят зрители за нарушаване на тези
изисквания.

II. Състезатели
1. Състезателите не комуникират помежду си по време на първи кръг и изпълняват
добросъвестно указанията на водещия и квесторите по време на цялата игра.
2. Състезателите не спорят и не проявяват негативно и предизвикателно отношение към
представители на другите отбори.
3. Състезателите са представлявани пред съдийската колегия от своите капитани и треньори.
Съдийската колегия, по своя преценка, може да не зачете верен отговор или да отнеме
точка от съответния отбор, в случай на нарушаване на тези изисквания.

III. Треньори
1. Треньорите не комуникират със своите отбори по време на непосредствената игра,
включително не разменят знаци.
2. Треньорите поддържат добронамерена и спокойна атмосфера в комуникацията със
съдийската колегия, публиката и с другите треньори и състезателите.
3. Треньорите отправят своите апелации и възражения към съдийската колегия извън
времето на непосредствената игра.
Съдийската колегия, по своя преценка, може да не зачете верен отговор или да отнеме
точка от съответния отбор, в случай на нарушаване на тези изисквания.