0894 480 701 scriptureunion@abv.bg

Юношеското състезание за познаване на Библията има за цел да изгради и насърчи
младите хора да общуват ежедневно с Бога чрез четене на Библията и молитва, за да
достигнат до лична вяра в нашия Господ Исус Христос, да израснат във вярата и да станат
посветени служители за Божието дело.

Ние подчертаваме, че вярата винаги трябва да води и до съответни действия, до изработване
и развитие на християнски характер и включване в служение.
Ние се стремим да следваме библейските принципи във всичко, което правим. Затова
НАСЪРЧАВАМЕ И ОЧАКВАМЕ от участниците в състезанието, техните треньори, както и
от всички гости:

 • да свидетелстват с думи и поведение за Христовата любов и състрадание;
 • да показват стремеж към единство и градивен диалог с вярващи от други църкви и
  деноминации;
 • да допълват стремежа си към духовна зрялост с конкретни дела;
 • да задават стандарта и да бъдат носители на христоподобно поведение, което да прославя
  нашия Спасител и Учител Исус Христос;
 • да проявяват нужното търпение, съобразителност и приемане на различността на другите;
 • „Нека всеки счита другия за по-горен от себе си“, да се насърчаваме и изграждаме един
  друг.

В желанието всички да бъдем за пример пред вярващи и невярващи, искаме да отразяваме по
всички възможни начини и да култивираме в себе си и в другите плода на Духа, както пише в
Галатяни 5:22: „А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост,
милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание.“

Нашите препоръки са в пълен синхрон и с целта и мисията на Скрипчър Юниън България,
като осъзнаваме Великото поръчение на Христос:
a/ да разгласяваме Божията блага вест на децата, младите хора и семействата;
б/ да насърчаваме хора от всички възрасти да се срещат ежедневно с Бога – чрез четене на
Библията и молитва. По този начин те могат да:
• достигнат до лична вяра в нашия Господ Исус Христос;
• израснат в християнска зрялост;
• станат посветени членове на църквата и служители на един нуждаещ се свят.