0894 480 701 scriptureunion@abv.bg

Конспект 2018

I Раздел:

I. Битие

       a. Сътворението (1-2 гл.)

       b. Падението и историята на човека (3 – 11 гл.)

       c. Историята на Авраам (12-23 гл.)

       d. Историята на Исаак (24 – 26 гл.)

       e. Историята на Яков (27 – 36 гл.)

      f. Историята на Йосиф (37- 50 гл.)

II. Данаил

      a. Историите за изгнанието и изпитанията (1 – 6 гл.)

      b. Видения за бъдещето (7 – 12 гл.)

III. Откровение

     a. Въведение и видението за Човешкия Син (1 гл.)

     b. Посланието към седемте църкви (2 – 3 гл.)

     c. Видението за Небето (4 – 5 гл.)

    d. Идващият Божи съд (6 – 19:5 гл.)

    e. Победата на Христос (19:6 – 20:15)

   f. Новото създание и заключение (21 – 22 гл.)

II Раздел:

I. Исус Навин

        a. Нашествието в Ханаан (1 – 11 гл.)

        b. Заселването на Ханаан (12 – 24 гл.)

II. Съдии

        a. Окупация на земята и смъртта на Исус Навин (1 – 2 гл.)

        b. Съдиите: Готониил, Аод, Самегар, Девора, Гедеон, Авимелех, Тола, Яир, Ефтай, Ивцан, Елон, Абдон, Самсон (3 –16 гл.)

       c. Религиозен и морален хаос в земята: Михей и левитът (17 –21 гл.)

III. Деяния на апостолите

        a. Исус и апостолите преди Петдесятница (1 гл.)

        b. Петдесятница и разпространението на Евангелието в Йерусалим (2 – 7 гл.)

        c. Разпространение на Евангелието в Юдея и Самария (8 – 12 гл.)

       d. Мисионерските пътувания на Павел (13 – 20 гл.)

       e. Павел пред съда (21 – 28 гл.)

IV. Яков

    a. Изграждане на християнска зрялост (1 гл.)

    b. Изграждане на здрава общност (2 – 5 гл.)

III Раздел:

I. Осия

    a. Осия и Гомер (1 –3 гл.)

    b. Пророчества против Израел (4 – 14 гл.)

II. Йоил

   a. Господният ден – ден на съд (1:1 – 2:17 гл.)

   b. Господният ден – ден на спасение (2:18 – 3:21 гл.)

III. Амос

    a. Пророчества против народите (1 – 2 гл.)

   b. Съд над Израил (3 – 6 гл.)

   c. Виденията на Амос (7 – 9 гл.)

IV. Михей

   a. Бог събира избрания остатък в Йерусалим (1-2 гл.)

   b. Бог възстановява предишната слава на Йерусалим за пречистения остатък (3 – 5 гл.)

   c. Бог прощава беззаконието на останалите от наследството Си (6 – 7 гл.)

V. Евангелието според Йоан

     a. Делата и учението на Исус и белезите за Месия (1 – 12 гл.)

    b. Исус и учениците (13 – 17 гл.)

   c. Страданията и възкресението на Исус (18 – 21 гл.)

 IV Раздел:

I. I. Авакум

      a. Диалог с Бога (1 – 2 гл.)

      b. Псалм на молба и прослава (3 гл.)

II. Агей

      a. Призив за възстановяване на храма (1 гл.)

     b. Обещана слава на храма (2 гл.)

III. Захария

     a. Осем видения (1 – 6 гл.)

    b. Подновен завет и призив за истинско покорство (7 – 8 гл.)

   c. Идващият цар и спасение за Израел и Юда (9 – 11 гл.)

   d. Битка за Йерусалим (12 – 14 гл.)

IV. Малахия

     a. Грехът на Израiл и Божията любов към Неговия народ (1 – 2 гл.)

    b. Идващият ден на Господа и обещание за избавление (3 – 4 гл.)

V. Евангелието според Марк

    a. Делата и учението на Исус в района на Галилея (1 – 9  гл.)

   b. Пътят към Йерусалим и служението в Йерусалим (10 – 13 гл.)

   c. Страданията и възкресението на Исус (14 – 16 гл.)

* бележка: въпросите могат да се вземат от всяка част от книгите; заглавията и описанията са дадени, само за да насочат към някои идеи

** бележка: могат да бъдат задавани въпроси на сравнение между книгите

На състезанието 2018 година ще използваме Библия от фондация”Библейска лига”. Можете да я разгледате на този линк – http://www.bibleleague.bg/shop/bible-medium-size-paperback/

     Същата Библия бе използвана и миналата година.  Ако искате да я закупят за подготовка за Библейското състезание можете да се обадите на посочените по долу телефони. При поръчката трябва да обясните, че сте участници в състезанието, по този начин ще получите отстъпка. (тази уговорка е само за треньорите и участниците в Библейското състезание).

Телефони: 02 / 959 07 59 , Библейски лига-България,  ул. Егреците 9, София 1616

DSC_8089