0894 480 701 scriptureunion@abv.bg

Конспект 2019

Конспектът за състезанието през 2019 е върху Нов завет.

Има 4 раздела:

I-ви раздел

 1. Матей
 2. Яков
 3. Римляни
 4. I – II Коринтяни

II-ри раздел

 1. Марк
 2. I – II Петър
 3. Галатяни, Ефесяни, Филипяни, Колосяни
 4. I – II Солунци

III-ти раздел

 1. Лука
 2. Деяния
 3. I – II Тимотей, Тит, Филимон
 4. Евреи

 

IV-ти раздел

 1. Йоан
 2. I – III Йоан
 3. Юда
 4. Откровение