0894 480 701 scriptureunion@abv.bg

След 5 години и 5 състезания екипът на БХСС взе трудното решение да прекрати състезанието за студенти. Решихме, че е време да се придвижим напред в друга посока и да търсим нови идеи за младите хора в България. Надяваме се да сме си свършили добре работата през годините, да сме били за благословение за участниците в състезанието и църквите в страната. 

Благодарим на всички, които участваха в това приключение, като участници, треньори, квестори, доброволци, на всички партньори като Скрипчър юниън, Библейска лига, Българско библейско дружество, издателство “Нов човек”, издателство “Верен”, книжарница “CLC” и много други.

Надяваме се, студентите да продължат да четат, изучават и живеят Божието слово всеки ден.