0894 480 701 scriptureunion@abv.bg

Вътрешни правила на Състезание за познаване и разбиране на Библията

С цел осигуряване справедливото протичане на играта, както и съхраняването на добронамерената атмосфера, моля, имайте предвид следното:

I. Публика

1. Публиката не комуникира със съдийската колегия. Единствените, упълномощени да комуникират със съдийската колегия по апелации и възражения, са треньорите и капитаните на отборите.

2. Публиката не комуникира с отборите по време на непосредствената игра и пази пълна тишина.

3. Публиката не проявява негативно отношение към отборите, които не подкрепя.

Организаторите и съдийската колегия могат да отстранят зрители за нарушаване на тези изисквания.

II. Състезатели

1. Състезателите не комуникират помежду си по време на първи кръг и изпълняват добросъвестно указанията на водещия и квесторите по време на цялата игра.

2. Състезателите не спорят и не проявяват негативно и предизвикателно отношение към представители на другите отбори.

3. Състезателите са представлявани пред съдийската колегия от своите капитани и треньори.

Съдийската колегия, по своя преценка, може да не зачете верен отговор или да отнеме точка от съответния отбор, в случай на нарушаване на тези изисквания.

III. Треньори

1. Треньорите не комуникират със своите отбори по време на непосредствената игра, включително не разменят знаци.

2. Треньорите поддържат добронамерена и спокойна атмосфера в комуникацията със съдийската колегия, публиката и с другите треньори и състезателите.

3. Треньорите отправят своите апелации и възражения към съдийската колегия извън времето на непосредствената игра в рамките на деня на състезанието.

Съдийската колегия, по своя преценка, може да не зачете верен отговор или да отнеме точка от съответния отбор, в случай на нарушаване на тези изисквания.

*С решение на Управителния Съвет на Скрипчър Юниън България от 10.06.2019 са гласувани и влизат в сила Вътрешни правила за поведението на състезатели, треньори и публика по време на Състезание за разбиране и познаване на Библията (т.I, т.II и т.III).

IV. Място на провеждане

1. По регламент всяко следващо състезание се провежда в града и църквата на отбора победител от предходното състезание.

2. При нежелание, невъзможност на църквата домакин или липса на условия в града на църквата домакин, мястото на провеждане на следващото състезание може да бъде променено по преценка на организаторите.

3. При липса на участници от църквата и/или града домакин, организаторът запазва правото си да промени града и мястото на провеждане на следващото състезание.

V. Награда

1. По регламент наградата за първо място се печели само от един отбор (не е възможно равенство за първото място).

2. Наградата се печели от 4-мата участници в отбора (играли в деня на състезанието) и 1 треньор (ако има такъв). Ако отборът има повече от един треньор, в наградата участва само един, по тяхна преценка.

3. Наградата се печели групово от целия отбор (+ треньор) и не е индивидуална.

4. Наградата не представлява парична сума. Видът на наградата може да е различен всяка година, по преценка на организаторите. Наградата ще бъде публикувана официално на сайта на Състезанието.

5. Наградата не може да се преотдава на трето лице.

6. Ако официално обявената награда не може да бъде осъществена поради възникнали непредвидени обстоятелства, организаторът запазва правото си да я промени по своя преценка. Организаторът поема отговорността да информира победителите своевременно за всякакви възникнали промени.

7. Преди осъществяването на наградата отборът победител и треньорът подписват договор с организатора, описващ условията за получаване и провеждане на наградата.

**С решение на Управителния Съвет на Скрипчър Юниън България от 10.01.2023г. е гласувано и влиза в сила допълнение към Вътрешните правила на Състезание за познаване и разбиране на Библията (т.IV и т.V).