0894 480 701 scriptureunion@abv.bg

Юношеско състезание

2011г.

Момчил Петров

Чавдар Хаджиев

2012г.

Таня Петрова

Момчил Петров

2013г.

Таня Петрова

Станка Владева

Момчил Петров

Владимир Райчинов

2014г.

Станка Владева

Ели Куличева

Велина Димитрова

Георги Терзов

Илия Димитров

2015 г.

Момчил Петров

Владимир Райчинов

Станка Владева

Таня Петрова

Велина Димитрова

Илия Димитров

Георги Терзов

Десислава Тодорова

Ели Куличева

2016 г.

Момчил Петров

Станка Владева

Десислава Тодорова

Ели Куличева

Петя Зарева

Мирослав Маринов

2017 г.

Момчил Петров

Станка Владева

Костадин Владев

Десислава Тодорова

Ели Куличева

Петя Зарева

Мирослав Маринов

Сергей Чайковски

Иван Николов

2018 г.

Десислава Тодорова

Ели Куличева

Петя Зарева

Мирослав Маринов

Сергей Чайковски

Иван Николов

2019 г.

Ели Куличева

Петя Зарева

Мирослав Маринов

Иван Николов

Мария Пилева

Илиана Маноилова

2021г.

*През 2021г. се проведе 10-ото Библейско състезание (отложено от 2020г. поради COVID-19). По повод този юбилей, авторите на въпросите за това издание на Състезанието бяха младежи от страната, които са участвали в и порастнали с Библейското състезание през годините. 

Елена Щърбанова

Йоана Аначкова

Елена Атанасова

Катя Зарева

Слава Атанасова

Елена Георгиева

Вяра Желева

Любов Желева

Матей Кръстев

Никола Ненчев

Костадин Гаров

Илиян Димитров

Никола Челибанов

Васил Димитров

Атанас Кайнаров

Давид Димитров

Мартин Душков

Самуил Шопов

Страхил Стоянов

2022г.

Венцислав Стойков

Десислава Тодорова

Ели Куличева

Иван Мирчев

Костадин Владев

Крейг Уайрънс

Никола Ненчев

Мария Пилева

Мартин Райчинов

Момчил Петров

Студенстско състезание

2016г.

Мария Делчева

Магдалина Койчева

Гроздан Стоевски

Петър Рашев

Крейг Уайрънс

Константин Владев

Чарли Хаджиев